PCC > FAQ > Dla inwestora > Jaka jest trwałość parametrów?

Jaka jest trwałość parametrów?

Od dnia 1 listopada 2014r. obowiązkową do stosowania pianek natryskowych specyfikacją techniczną stała się zharmonizowana norma PN-EN 14315-1, a jedynym dopuszczalnym oznakowaniem jest etykieta zawierająca znak CE wraz z zestawem deklarowanych (zgodnie z powyższą normą) właściwości pianki. Jedynie badania przeprowadzone przez notyfikowane instytucje badawczo-certyfikujące (np. ITB Polska) stanowią podstawę do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych, a na opakowaniach znajdują się właściwe etykiety zawierające m. in. oznakowanie CE. Na podstawie ww. normy można stwierdzić, że prawidłowo zaaplikowana piana zachowuje wartości:
-deklarowanej wartości lambda
-absorbcji wody
-wytrzymałości na ściskanie
-reakcji na ogień
Produkty przebadane i oznakowane zgodnie z PN-EN 14315-1 uwzględniają 25 letni proces starzenia i gwarantują niezmienność parametrów przez ten okres.