PCC > O nas

O nas

PCC Prodex jest czołowym producentem jedno- i dwukomponentowych systemów poliuretanowych. Od 40 lat dostarczamy rozwiązania, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m.in. budowlanym, chłodniczym, meblarskim, transporcie oraz przemyśle wydobywczym.

Posiadamy jedną z trzech największych i najnowocześniejszych instalacji do produkcji prepolimerów w Polsce. Nasze systemy znajdują zastosowanie w produkcji półsztywnych i sztywnych materiałów izolacyjnych, komponentów z pian integralnych, pian elastycznych i klejów do różnorodnych zastosowań, w tym klejów górniczych. Jedną z głównych gałęzi działalności rozwijaną przez PCC Prodex jest linia izolacji natryskowych.

Od 2010 roku PCC Prodex wchodzi w skład globalnego koncernu PCC , który działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych. W październiku 2012 roku PCC Rokita SA zawarła ze spółką PCC SE z siedzibą w Duisburgu umowę zakupu spółki PCC Prodex Sp. z o.o. W wyniku tej umowy PCC Rokita SA nabyła 100% udziałów firmy.

Spełniamy najwyższe standardy

Nasza historia

1979
1988
1995
2007
2010
2012
2013
2014
2015
2017

1979

Powstanie spółki Prodex-System Sp. z o. o. z zakładem produkcyjnym w Otrębusach oraz biurem w Warszawie.

1988

Rozpoczęcie prac nada formulacjami polioli wykorzystywanych do produkcji pianek sztywnych i elastycznych.

1995

Rozwój i udoskonalenie systemów zalewowych i blokowych.

2007

Rozbudowa parku produkcyjnego oraz rozpoczęcie prac nad nowymi produktami dedykowanymi dla nawierzchni sportowych i systemów natryskowych.

2010

Wejście w skład międzynarodowego koncernu PCC SE, który działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii. Zmiana nazwy spółki z Prodex-System Sp. z o. o. na PCC Prodex Sp. z o. o.

2012

Nabycie 100% udziałów w PCC Prodex przez PCC Rokita z siedzibą w Brzegu Dolnym

2013

Uruchomienie drugiego zakładu produkcyjnego w Mysłowicach dedykowanego do sektora górniczego i wejście na rynek z ofertą rozwiązań dla górnictwa.

2014

Uruchomienie sieci autoryzowanych wykonawców izolacji natryskowej marki Crossin insulations.

2015

We współpracy ze spółką PCC PU uruchomienie na terenie Brzegu Dolnego jednej z trzech największych i najnowocześniejszych w Polsce instalacji do produkcji prepolimerów.

2017

Przeniesienie siedziby z Warszawy do Brzegu Dolnego.

Filozofia PCC

Doradztwo techniczne

Wysoko wykwalifikowani pracownicy, dzięki swojemu doświadczeniu oraz znakomitej znajomości rynku i zagadnień dotyczących poliuretanów oferują wszechstronną pomoc w wyborze oraz wdrożeniu odpowiedniego systemu. Na miejscu bezpośrednio u klienta, technolodzy PCC PRODEX pomagają przy wdrożeniu naszego systemu poliuretanowego.

Innowacyjność

Dzięki własnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu, które poparte jest wieloletnim doświadczeniem pracowników, oferujemy systemy poliuretanowe najwyższej jakości. Własne laboratoria pozwalają nam na ciągłe doskonalenie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Środowisko

PCC Prodex zwraca bardzo dużą uwagę na aspekt ekologiczny swojej działalności. Nie używamy w swoich produktach substancji porotwórczych, które przyczyniają się do zubożenia warstwy ozonowej. Nasze systemy izolacyjne i ich skuteczność pozwalają na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie surowców naturalnych. Na etapie produkcji wykorzystujemy także poliole z odnawialnych surowców. Wytwarzane przez PCC Prodex piany izolacyjne nadają do recyklingu.

PCC PRODEX jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” zajmującego się m.in. promocją, edukacją, kwestiami legislacyjnymi i normami. Praktycznie od początku istnienia tj. od maja 2009 roku PCC PRODEX jest aktywnym członkiem i działaczem Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” zajmującego się m.in. promocją, edukacją, kwestiami legislacyjnymi i normami. Od maja 2009 roku SIPUR stara się reprezentować interesy wszystkich swoich członków oraz aktywnie promującym izolacje poliuretanowe. Jednocześnie SIPUR upowszechnia liczne korzyści wynikające ze stosowania dostępnych na rynku rozwiązań termoizolacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem pianek PUR i PIR, zapewniając tym samym izolacjom poliuretanowym pozycję rynkową adekwatną do ich wysokiej jakości.

Wśród partnerów Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” są m.in. PU EUROPE (www.pu-europe.eu), Konfederacja Budownictwa i Nieruchmości KBiN (www.kbin.eu/) oraz Inicjatywa Efektywna Polska IEP (www.efektywnapolska.pl)