PCC > FAQ > Dla inwestora > Czy piana jest bezpieczna dla zdrowia / alergików?

Czy piana jest bezpieczna dla zdrowia / alergików?

Ekoprodur S0310/E nie zawiera freonu, formaldehydów ani żadnych innych substancji mających negatywny wpływ na środowisko. Prawidłowo przetworzony system zawiera nieznaczne ilości lotnych związków organicznych oraz nie stanowi pożywki dla pleśni i grzybów dzięki czemu jest bezpieczny dla ludzi, co potwierdzają badania w ITB oraz Instytucie Technologii Fermentacji i Mirobiologii. Zamknięta struktura lica piany utrudnia przedostawanie się do jej wnętrza roztoczy i kurzu dzięki czemu nie występuje pylenie podrażniające drogi oddechowe. Wszystkie produkty PCC Prodex są bezpieczne, co potwierdzają atesty Polskiego Zakładu Higieny.