PCC > FAQ > Dla inwestora > Co to jest piana PUR i jak się ją wytwarza?

Co to jest piana PUR i jak się ją wytwarza?

PUR (poliuretan) to materiał izolujący powstający w wyniku addycyjnej polimeryzacji wielofunkcyjnych izocyjanianów z poliolami, czyli w wyniku połączenia odpowiednio wcześniej przygotowanych składników A i B. Ekoprodur S0310/E jest dwukomponentowym system wykorzystywanym do produkcji otwarto-komórkowej pianki poł-sztywnej o właściwościach samogasnących. System składa się z dwóch ciekłych komponentów i jest przetwarzany przy pomocy specjalistycznych, wysokociśnieniowych, agregatów spieniających, posiadających możliwość podgrzewania komponentów oraz dozowania ich w stosunku 1:1 objętościowo. Przetwarzanie polega na odpowiednim wymieszaniu podgrzanych wcześniej składników oraz natryśnięciu ich pod wysokim ciśnieniem na izolowaną powierzchnię.