PCC > FAQ > Voor de belegger > Wat is de duurzaamheid van de parameters?

Wat is de duurzaamheid van de parameters?

Vanaf 1 november 2014. De geharmoniseerde norm EN 14315-1 is de verplichte technische specificatie geworden voor het gebruik van spray-schuim en de enige aanvaardbare etikettering is een etiket met de CE-markering in combinatie met een reeks opgegeven schuimeigenschappen (volgens de bovengenoemde norm). Alleen tests die zijn uitgevoerd door aangemelde onderzoeks- en certificeringsinstellingen (bijv. ITB Polen) vormen de basis voor de afgifte van de Prestatieverklaring en de verpakking is voorzien van de relevante labels, inclusief m. in. CE-markering. Op basis van het bovenstaande. normen kan worden geconcludeerd dat correct aangebracht schuim zijn waarden behoudt:
-aangegeven lambdawaarde
-opname van water
-druksterkte
-reactie op brand
Producten getest en gelabeld volgens EN 14315-1 houden rekening met een verouderingsproces van 25 jaar en garanderen ongewijzigde parameters gedurende deze periode.