PCC > FAQ > Dla inwestora > Jaką grubość piany zastosować?

Jaką grubość piany zastosować?

W polskich przepisach dotyczących budowy domów, systematycznie dochodzi do ważnych zmian, które mają na celu rozwój budownictwa energooszczędnego. W nowych przepisach chodzi przede wszystkim sukcesywne obniżanie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku, co ma zmniejszać zapotrzebowanie na energię. Dzięki takim normom prawnym nowopowstałe domy są bardziej energooszczędne i pozwalają zaoszczędzić pieniądze swoim właścicielom. W myśl aktualnych przepisów Współczynnik przenikania ciepła dla dachów i stropodachów musi wynosić maksymalnie U=0,18, a od 2021 roku U=0,15 co w przypadku poddaszy użytkowych wymusza stosowanie warstwy PUR otwartokomórkowej o grubości odpowiednio 20 i 24cm.

Niezależnie od grubości, zaleca się ocieplenie konstrukcji drewnianej „od czoła” krokwi w celu zapewnienia ciągłości i bezspoinowości izolacji całej połaci dachowej.