PCC > FAQ > Voor de belegger > Welke schuimdikte moet worden gebruikt?

Welke schuimdikte moet worden gebruikt?

Er vinden systematisch belangrijke veranderingen plaats in de Poolse woningbouwvoorschriften, die gericht zijn op de ontwikkeling van energie-efficiënte bouw. De nieuwe voorschriften zijn vooral gericht op het achtereenvolgens verlagen van de warmtedoorgangscoëfficiënt van de gebouwschil om de vraag naar energie te verminderen. Dankzij dergelijke wettelijke normen zijn nieuw gebouwde huizen energiezuiniger en besparen ze geld voor hun eigenaars. Volgens de huidige regelgeving moet de warmtedoorgangscoëfficiënt voor daken en platte daken maximaal U=0,18 zijn, en vanaf 2021 U=0,15, wat in het geval van bruikbare zolders het gebruik van een PUR-laag met open cellen met een dikte van respectievelijk 20 en 24 cm verplicht stelt.

Ongeacht de dikte is het aan te raden om de houten constructie “vanaf de voorkant” van de daksparren te isoleren om continuïteit en naadloze isolatie van de hele dakhelling te garanderen.