Ekoprodur S0330

System zamkniętokomórkowy

Opis systemu

Ekoprodur S0330 jest dwukomponentowym systemem, do wytwarzania zamkniętokomórkowej, samogasnącej, sztywnej piany poliuretanowej. Doskonałe właściwości izolacyjne piany uzyskano, dzięki zastosowaniu, HFO – środka spieniającego czwartej generacji z grupy hydrofluoroolefin o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP1 = 1 oraz zerowym wskaźnikiem potencjału niszczenia warstwy ozonowej ODP = 0. Znajduje ona szerokie zastosowanie w budownictwie m.in. jako izolacja termiczna i przeciwskropleniowa w obiektach mieszkalnych, rolniczych,  przemysłowych czy inwentarskich.

Zastosowanie

 • Poddasza
 • Stropodachy
 • Stropy
 • Zadaszenia
 • Ściany
 • Elewacje
 • Hale magazynowe
 • Przechowalnie warzyw
 • Silosy / zbiorniki
 • Rurociągi
 • Statki
 • Kontenery

Podstawowe zalety

Ekoprodur S0330

Oszczędność czasu i pieniędzy

Łatwość i szybkość aplikacji

Doskonałe własności izolacyjne

Wysoka odporność mechaniczna

Parametry techniczne

Klasa ogniowa

E

Gęstość pozorna rdzenia

≥  34kg/m3

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

μ ≥ 60

Współczynnik przewodzenia ciepła

λ90, 90 : 0,021 W/(m·K)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą

WP ≤ 0,10 kg/m2

Wytrzymałość na ściskanie

σ10  ≥ 200 kPa

Przyczepność do podłoża

≥ 100 kPa

Spełniamy najwyższe standardy

Zobacz też: