Ekoprodur S0542

System zamkniętokomórkowy

Opis systemu

EKOPRODUR S0542 jest dwukomponentowym systemem, do wytwarzania zamkniętokomórkowej, samogasnącej, sztywnej pianki poliuretanowej. Doskonałe właściwości izolacyjne pianki uzyskano, dzięki  zastosowaniu, HFO – środka spieniającego czwartej generacji z grupy hydrofluoroolefin o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP = 1 oraz zerowym wskaźnikiem potencjału niszczenia warstwy ozonowej ODP = 0, System stosowany głownie jako zewnętrzna izolacja i uszczelnienie dachów płaskich. Produkt przeznaczony głównie na rynek Europy zachodniej.

Zastosowanie

  • Dachy płaskie
  • Fundamenty
  • Posadzki

Podstawowe zalety

Ekoprodur S0542

Doskonałe własności izolacyjne

Oszczędność czasu i pieniędzy

Niska nasiąkliwość wodą

Wysoka odporność mechaniczna

Parametry techniczne

Klasa ogniowa

E

Gęstość pozorna rdzenia

≥  59kg/m3

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

≥ 70

Współczynnik przewodzenia ciepła

λ90, 90 : 0,021 W/(m·K)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą

WP ≤ 0,10 kg/m2

Wytrzymałość na ściskanie

σ10  ≥ 300 kPa

Przyczepność do podłoża

≥ 100 kPa

Spełniamy najwyższe standardy

Zobacz też: