PCC > FAQ > Dla wykonawcy > Kondensacja

Kondensacja

Do kondensacji dochodzi wtedy, gdy ilość pary wodnej w powietrzu jest zbyt duża w danych warunkach lub gdy gwałtownie spada temperatura powietrza. Dzieje się tak, ponieważ ze wzrostem temperatury rośnie zdolność powietrza do wchłaniania pary wodnej. Kiedy temperatura powietrza spadnie do wartości w której wystąpi wilgotność względna 100%, para wodna zacznie się wytrącać w postaci wody (punkt rosy). W poprawnie zaprojektowanych i zaizolowanych termicznie budynkach efekt ten nie występuje, nawet gdy w którymś miejscu przegrody wystąpi bardzo niska, ujemna temperatura.

Na kierunek dyfuzji pary wodnej wpływ mają temperatury po obu stronach przegrody, stopień nasycenia oraz różnice ciśnień po obu stronach przegrody. Oznacza to, że nie zawsze chodzi wyłącznie o wilgoć wydostającą się z budynku, a kierunek dyfuzji zmienia się w ciągu roku, a czasem nawet w ciągu dnia.

W budownictwie, przegrody budowlane projektuje i wykonuje się, tak aby nie występowało zjawisko skraplania się pary wodnej na powierzchni wewnętrznej przegrody, gdyż powoduje to liczne problemy eksploatacyjne budynku. Problem kondensacji pary wodnej mógłby mieć miejsce np. w przypadku kiedy zimą para wodna z wnętrza budynku przemieszcza się w kierunku termoizolacji i gdzieś w niej osiągnie temperaturę punktu rosy. Prawdopodobieństwo takiej sytuacji można z łatwością wyeliminować zabezpieczając pianę poprzez stosowanie w przegrodzie dachowej paro-izolację od strony wewnętrznej. Należy pamiętać, że do wentylowania budynku i odprowadzania z pomieszczeń pary wodnej nie służą przegrody budowlane (ściany i dach odpowiadają za 1-3% odprowadzania wilgoci z wnętrza budynku), a wentylacja. W budynkach wyposażonych w system wentylacji z odzyskiem ciepła tzw rekuperacja, oprócz ograniczenia strat ciepła, urządzenie eliminuje też wszystkie problemy z wilgocią pochodzącą z wnętrza domu. Jednak, nawet jeżeli budynek nie ma mechanicznego wymiennika powietrza, to sprawnie działająca wentylacja grawitacyjna zdąży wymienić powietrze w pomieszczeniach, zanim para wodna znajdująca się w wilgotnym powietrzu dotrze do głębszych warstw przegrody. Dlatego, aby zwiększyć opór dyfuzyjny zalecane jest stosowanie folii paroszczelnej przed montażem płyt G-K.

Nawet gdyby w wyniku zdarzeń losowych para wodna np. od wewnątrz dostałaby się do wnętrza dachu, to piana spowolni jej przenikanie przez warstwę izolacji na tyle, że stosując odpowiednie grubości, wykluczy powstanie punktu rosy, ponieważ nie dojdzie do gwałtownego wychłodzenia pary wodnej. Z uwagi na to, że piana poliuretanowa jest materiałem paroprzepuszczalnym, to nawet w przypadku zawilgocenia umożliwi przenikanie pary wodnej na zewnątrz budynku, dzięki czemu konstrukcja dachu jest całkowicie bezpieczna. Warto również dodać, że w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów izolujących, piana w przypadku zawilgocenia nie wykazuje na jej powierzchni wzrostu grzybów pleśniowych i nie jest pożywką dla mikroorganizmów. Nawet narażona na bezpośrednie i długotrwałe działanie wody, jest w stanie całkowicie wyschnąć i pozostaje materiałem zachowującym pierwotne właściwości.