PCC > FAQ > Dla wykonawcy > Ile wynosi okres trwałości materiału?

Ile wynosi okres trwałości materiału?

System  poliuretanowy Ekoprodur S0310 i S0310/E powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu, w którym temperatura mieści się w przedziale od 5 do 25ºC. (zalecane 15-25ºC). Materiał należy bezwarunkowo chronić przed dostępem wilgoci.

Czas trwałości systemu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach od producenta przy zalecanych warunkach magazynowania wynosi 3 MIESIĄCE od daty produkcji.

Składniki systemu powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Zobacz też: