PCC > FAQ > Voor de aannemer > Wat is de houdbaarheid van het materiaal?

Wat is de houdbaarheid van het materiaal?

Het Ekoprodur S0310 en S0310/E polyurethaansysteem moet worden opgeslagen in een droge ruimte met een temperatuur tussen 5 en 25ºC. (15-25ºC aanbevolen). Het materiaal moet onvoorwaardelijk beschermd worden tegen vocht.

De houdbaarheid van het systeem in de originele verzegelde verpakking van de fabrikant onder aanbevolen opslagcondities is 3 MAANDEN vanaf de productiedatum.

De onderdelen van het systeem moeten in een goed gesloten verpakking worden bewaard.

Zie ook: