Ekoprodur S0310/E

System otwartokomórkowy

Opis systemu

Ekoprodur S0310/E to dwuskładnikowy system zaprojektowany do wytwarzania półsztywnej piany otwarto-komórkowej o własnościach samogasnących. Znajduje ona szerokie zastosowanie w budownictwie jako izolacja termiczna i akustyczna w obiektach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.

Zastosowanie

  • Poddasza
  • Stropodachy
  • Stropy
  • Zadaszenia
  • Ściany

Podstawowe zalety

Ekoprodur S0310/E

Oszczędność czasu i pieniędzy

Łatwość i szybkość aplikacji

Doskonałe własności izolacyjne

Wzmocnienie konstrukcji bez jej obciążania

Parametry techniczne

Klasa ogniowa

E

Gęstość pozorna rdzenia

≥ 7 kg/m3

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

μ 3

Współczynnik przewodzenia ciepła

λ 0,038 W/(m·K)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą

WP ≤ 0,85 kg/m2

Spełniamy najwyższe standardy

Zobacz też: