IZOLACJE TECHNICZNE

Izolacje techniczne to systemy poliuretanowe przeznaczone do różnych branż przemysłu np. motoryzacji, meblarstwa, budownictwa czy górnictwa. Odnajdziemy tu zarówno systemy jedno- jak i dwuskładnikowe do wytwarzania pian sztywnych oraz elastycznych. Dzięki dużej różnorodności właściwości technicznych , piany techniczne są wysoko wyspecjalizowanymi tworzywami nadającymi się do użytku w bardzo trudnych warunkach przy jednoczesnym łatwym i szybkim sposobie przygotowania. Wszystkie izolacje techniczne nie zawierają środków spieniających zubożających warstwę ozonową zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 roku. Jednocześnie produkty posiadają także Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH).

Ekoproflex 20-100

Ekoproflex 20-100 to dwuskładnikowy system poliuretanowy przeznaczony do produkcji pianki integralnej (elastycznej ze skórą) w grzanych formach.

Budowa: Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Dwuskładnikowy system złożony z komponentu A – Ekoporflex 20-100 (recepturowa mieszanina poliolowa jako biała, oleista ciecz) oraz składnik B- Ekopromer l24 (mieszanina aromatycznych poliizocyjanianów o miodowo-brunatnej barwie).  System może być spieniany w użyciem wysoko- oraz niskociśnieniowych maszyn spieniających. Charakteryzuje się podwyższoną gęstością i duża wytrzymałością mechaniczną. Przeznaczony do wytwarzania elementów w formach o gęstości od 150do 250 kg/m3.

System EKOPROFLEX 20-100 nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 roku. Jednocześnie produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • produkcja pianki elastycznej, formowej o podwyższonych parametrach mechanicznych,
 • wytwarzanie materiału o szerokim zakresie aplikacyjnym dostosowanym do konkretnych wymagań producentów,
 • ze względu na ‘szybkie’ czasy maszynowa produkcja pianki elastycznej, formowej jest szybsza i wydajniejsza,
 • możliwość produkcji elementów, które wyróżnia gęstość (150-250 kg/m3) oraz podwyższone parametry wytrzymałościowe,
 • ze względu na brak środków spieniających zubożających warstwę ozonową możliwa jest produkcja materiału nie wpływającego negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Właściwości techniczne produktu:

 • czas startu: 15 ± 3 s
 • czas żelowania: 35 ± 5 s
 • czas suchego lica: 45 ± 10 s
 • gęstość pozorna: 100 ± 10 kg/m3
 • optymalna temperatura formy: 40-50°C
 • produkcja elementów o wysokiej gęstości i dobrej wytrzymałości mechanicznej, które nie wymagają dalszej obróbki
 • produkcja akcesoriów rowerowych, m.in. siodełek rowerowych, chwytów (rączek) kierownicy,
 • produkcja elementów wyposażenia samochodów, m.in. kokpity, podsufitki, kierownice, zagłówki,
 • produkcja elementów w meblarstwie, m.in. siedziska, podłokietniki,
 • produkcja sprzętu medycznego (pianka integralna o gęstości 100 kg/m3).

Ekopromer G20

Ekopromer G20 to jednoskładnikowy klej poliuretanowy stosowany głównie w budownictwie.

Budowa: Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Uniwersalny klej stosowany głównie w branży budowniczej do trwałego łączenia ze sobą różnych materiałów. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych – lotnych  związków LZO. Produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że klej podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne. Produkt nie zawiera zawiesin oraz utwardza się pod wpływem wilgotności powietrza.

Stanowi także jeden z komponentów kleju poliuretanowego Ekoprodur KW2, stosowanego do klejenia materiałów budowlanych.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • wielofunkcyjny, jednoskładnikowy klej poliuretanowych o specjalnie dobranych parametrach rozszerzających zakres stosowania,
 • klej do trwałego łączenie różnych materiałów budowlanych
 • klej wzmacniający elementy budowlane,
 • klej wyróżniający się doskonałą przyczepnością do różnych materiałów,
 • komponent dwuskładnikowego kleju PUR do łączenia płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS), wełny mineralnej oraz poliuretanu z blachą, drewnem, płytami gipsowo-kartonowymi, papą i innymi,
 • możliwość maszynowego nanoszenia kleju na łączone powierzchnie.

Właściwości techniczne produktu:

 • zużycie uzależnione jest od porowatości powierzchni,
 • szybki czas łączenia: praktycznie zaraz po naniesieniu kleju (oraz ewentualnie wody) należy łączyć klejone powierzchnie w prasie aż do osiągnięcia wstępnego utwardzenia,
 • dla przyspieszenia odformowania korzystne jest zastosowanie wyższych temperatur do 60°C,
 • pełna wytrzymałość mechaniczna po 24 godzinach sezonowania w temperaturze ok. 20°C,
 • temperatura otoczenia podczas produkcji nie powinna być niższa niż 10°C.
 • przemysł budowlany: łączenie materiałów budowalnych (drewna, papy, płyt RIGIPS)
 • produkcja płyt warstwowanych
 • wzmacnianie konstrukcji budowlanych

Ekoprodur 4540W

Ekoprodur 4540W to dwuskładnikowy system poliuretanowy przeznaczony termoizolacji bojlerów, podgrzewaczy wody oraz zbiorników na linii periodycznej o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.

Budowa: Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Dwuskładnikowy system złożony z komponentu A – Ekoprodur 4540W (recepturowa mieszanina poliolowa jako słomkowa lub żółta, oleista ciecz) oraz składnik B- Ekoprodur B (gęsta mieszanina izocyjanianów o brunatnej barwie).  System może być spieniany w użyciem wysoko- oraz niskociśnieniowych maszyn spieniających. Gotowy wyrób posiada gęstość nie mniejszą niż 40kg/m3. Ze względu na wysoką higroskopijność ulega szybkiej krystalizacji.

System Ekoprodur 4540W nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 roku. Jednocześnie produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • wysoka wydajność na linii produkcyjnej,
 • niska lepkość komponentów umożliwiająca przetwórstwo na wszystkich typach maszyn spieniających,
 • doskonałe właściwości użytkowe, w tym zwiększona odporność mechaniczna izolacji,
 • produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej,
 • szybki czas odformowania zależny od wielkości bojlera (15-25 minut),
 • wysoka stabilność wymiarowa podczas eksploatacji,
 • możliwość produkcji bojlerów o różnej pojemności (od 40 do 2000 dm3).

Właściwości techniczne produktu:

 • Współczynnik przewodności cieplnej (λ), wartość początkowa: 0,025 W/(m·K) (PN-EN 12667:2002)
 • Klasa palności: B3
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥95% (PN-EN ISO 4590:2005)
 • Temperatura użytkowania: -30 ÷ 110°C
 • użytkowe właściwości systemu EKOPRODUR 4540W umożliwiają zwiększenie wydajności produkcji;
 • produkt charakteryzuje się dobrym przetwórstwem i doskonałymi właściwościami użytkowymi;
 • system powoduje zwiększenie odporności mechanicznej elementów, w których jest zastosowany (bojlery, podgrzewacze), szczególnie w zastosowaniach, gdzie stosuje się elastyczne płaszcze;
 • finalny produkt uzyskuje izolację wysoce odporną na uderzenia, która nie odkształca się pod wpływem ciężaru w trakcie montażu (położenie bojlera na boku);
 • wykorzystywany do wytwarzania pianek poliuretanowych przeznaczonych do termoizolacji bojlerów, podgrzewaczy wody oraz zbiorników;