IZOLACJE ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWE

Izolacje zamkniętokomórkowe to systemy poliuretanowe, w skład którego wchodzą części poliolowe (składnik A) oraz części izocyjanianowe (składnik B). Każdy ze składników jest cieczą i charakteryzuje się innymi parametrami. Składnik A o wyższej lepkości jest barwy ciemnej, natomiast składnik B o wyższej gęstości ma barwę brunatną. Dodatkowo system wyróżnia się obniżoną emisją lotnych związków organicznych (VOC), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową – zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

EKOPRODUR S0329

System EKOPRODUR S0329 służy do wytwarzania sztywnej (twardej) piany izolacyjnej. Jest ona natryskiwana bezpośrednio na powierzchnię ścian (wewnątrz i na zewnątrz) oraz stropów niezależnie od materiału budowlanego, z jakiego jest wykonana. Stanowi idealną izolację zarówno termiczną jak i akustyczną. Można nią pokrywać między innymi konstrukcje murowane, stalowe, oraz systemy szkieletowe obiektów mieszkalnych, przemysłowych, a także użyteczności publicznej.

Zamkniętokomórkowa izolacja z piany poliuretanowej EKOPRODUR S0329 została wprowadzony do sprzedaży na podstawie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych CPR nr 305/2011 wraz z oceną właściwości użytkowych dokonaną przez Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1. Wyrób posiada atest higieniczny PZH, a także oznakowania CE potwierdzone wydaną dla tego produktu Deklaracją Właściwości Użytkowych.

W wyniku połączenia i dokładnego mechanicznego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana sztywna (twarda) o strukturze zamkniętokomórkowej. System powinien być przetwarzany wyłącznie z użyciem wysokociśnieniowych agregatów spieniających, wyposażonych w głowicę spieniającą. Produkt ten jest wyjątkowym systemem przeznaczonym do produkcji wysokiej jakości izolacji termicznych, aplikowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych i rolniczych. Spieniony system cechują podwyższone parametry palnościowe (system jest w klasie palności E) oraz niezmienne w czasie parametry fizykomechaniczne. Zastosowanie odpowiednio dobranej grubości warstwy izolacji (maksymalna grubość pojedynczej warstwy to 35 mm), która dodatkowo pozbawiona jest łączeń, poprawia energooszczędność całej izolowanej powierzchni. W celu uzyskania najlepszych parametrów izolacji zaleca się, aby wszystkie warstwy izolacji były wykonane w ciągu jednego dnia. Jeśli piana narażona jest na bezpośrednie działanie promieniowania UV (światło słoneczne), należy odpowiednio ją zabezpieczyć.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość zastosowania bezpośrednio na izolowaną powierzchnię wykonaną z większości dostępnych na rynku materiałów budowlanych;
 • Zewnętrzna i wewnętrzna izolacja termiczna o szerokim zakresie aplikacyjnym (izolacja ścian i stropów w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz rolniczych, zarówno modernizowanych, jak i nowo wznoszonych);
 • Lekka izolacja umożliwiająca dobranie indywidualnej grubości izolacji bez obciążania konstrukcji budynku;
 • Możliwość otrzymania bezspoinowej izolacji, nie narażając się tym samym na mostki termiczne czy przedmuchy powietrza odpowiedzialne za stratę ciepła;
 • Możliwość izolowania trudno dostępnych miejsc z pełną gwarancją szczelności izolacji;
 • Szybkość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia izolacji dają możliwość wykonania całej izolacji nawet w przeciągu jednego dnia;
 • Izolacja termiczna o dobrej odporności na wilgoć i wiatr dodatkowo chroni izolowany obiekt przed pleśnią i grzybami;

Właściwości mechaniczne piany poliuretanowej wytworzonej z systemu EKOPRODUR S0329:

 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 36 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: E
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,11 kg/m2
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λmean, i : 0,021 W/(m·K)
  • λ90, 90 : 0,022 W/(m·K)
 • Wartość starzeniowa, λD dla grubości:
  • dN < 40 mm: 0,028 W/(m·K)
  • 40 mm ≤ dN < 60 mm: 0,027 W/(m·K)
  • dN ≥ 60 mm: 0,026 W/(m·K)
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, wytrzymałość na ściskanie: σ10 ≥ 270 kPa
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 35 – μ 50
 • Stabilność temperaturowa:
  • 70°C, 90% RH, po 48 h: d ≤ 4%, sz ≤ 4%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48 h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 0,5%
 • Całkowite odkształcenie względne:
  • 48 h, 20 kPa, 80°C: ≤ 2,57%
 • Przyczepność pianki prostopadle do podłoża: ≥ 300 kPa
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥ 90%
 • Temperatura użytkowania: -30÷100°C

Aby natryśnięta piana zachowywała wszystkie parametry, przed rozpoczęciem pracy bezwzględnie należy oczyścić izolowaną powierzchnię z pyłów, oleju, luźnych fragmentów oraz innych środków mogących zmniejszyć przyczepność piany. Natomiast po natryśnięciu należy umożliwić pianie 24-godzinny okres na tzw. sezonowanie. Dodatkowo należy w staranny sposób zabezpieczyć pomieszczenie i najbliższe otoczenie, głównie okna, drzwi, meble aby zabezpieczyć przed przypadkowym zabrudzeniem.

 • produkcja wysokiej jakości piany sztywnej o pośredniej gęstości;
 • produkcja piany poliuretanowej (PUR) o strukturze zamkniętokomórkowej w klasie palności E;
 • wytwarzanie efektywnej termoizolacji nowoczesną i praktyczną technologią natryskową;
 • wytwarzanie materiału izolacyjnego o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do różnych powierzchni budowlanych;
 • trwała izolacja ścian i stropów w budynkach bez naddatku grubości;
 • wytrzymała izolacja do wzmacniania powierzchni;

poliuretan; systemy poliuretanowe; PU; PUR;

EKOPRODUR S0540

System EKOPRODUR S0540 służy do wytwarzania sztywnej (twardej) piany izolacyjnej. Jest ona natryskiwana bezpośrednio na powierzchnię dachów, podłóg (również posadzek) oraz fundamentów niezależnie od materiału budowlanego, z jakiego są wykonane. Stanowi idealną izolację zarówno termiczną. Można nią pokrywać między innymi konstrukcje murowane oraz stalowe obiektów mieszkalnych, przemysłowych, a także użyteczności publicznej.

Zamkniętokomórkowa izolacja z piany poliuretanowej EKOPRODUR S0540 została wprowadzony do sprzedaży na podstawie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych CPR nr 305/2011 wraz z oceną właściwości użytkowych dokonaną przez Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1. Wyrób posiada atest higieniczny PZH, a także oznakowania CE potwierdzone wydaną dla tego produktu Deklaracją Właściwości Użytkowych.

W wyniku połączenia i dokładnego, mechanicznego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana sztywna (twarda) o strukturze zamkniętokomórkowej. System powinien być przetwarzany wyłącznie z użyciem wysokociśnieniowych agregatów spieniających, wyposażonych w głowice spieniającą. Produkt ten jest wyjątkowym systemem przeznaczonym do produkcji wysokiej jakości izolacji termicznych, aplikowanych głównie na zewnątrz budynków, zarówno mieszkalnych, komercyjnych, jak i przemysłowych czy rolniczych. Poza zwiększoną wytrzymałością piany na ściskanie, umożliwiające długo- oraz krótkoterminowe obciążanie warstwy izolacji, spieniony system cechuje podwyższone parametry palnościowe (system jest w klasie palności E) oraz niezmienne w czasie parametry fizykomechaniczne. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej grubości warstwy izolacji, która dodatkowo pozbawiona jest spoin, poprawiona zostaje energooszczędność całej izolowanej powierzchni.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość zastosowania bezpośrednio na izolowaną powierzchnię wykonaną z większości dostępnych na rynku materiałów budowlanych;
 • Zewnętrzna izolacja termiczna o szerokim zakresie aplikacyjnym (izolacja dachów, podłóg, fundamentów w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz rolniczych, zarówno modernizowanych, jak i nowo wznoszonych);
 • Wyjątkowo wytrzymała izolacja umożliwia dobranie indywidualnej grubości izolacji bez obciążania konstrukcji budynku;
 • Możliwość otrzymania bezspoinowej izolacji, nie narażając się tym samym na mostki termiczne czy przedmuchy powietrza odpowiedzialne za stratę ciepła;
 • Możliwość izolowania trudno dostępnych miejsc z pełną gwarancją szczelności izolacji;
 • Szybkość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia izolacji dają możliwość wykonania izolacji, przy płaskiej powierzchni nawet do 1000 m2 w przeciągu jednego dnia;
 • Izolacja termiczna o dobrej odporności na wilgoć i wiatr dodatkowo chroni izolowany obiekt przed pleśnią i grzybami;

Właściwości mechaniczne piany poliuretanowej wytworzonej z systemu EKOPRODUR S0540:

 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 50 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: E
 • Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego: BROOF(t1)
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,11 kg/m2
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λmean, i : 0,022 W/(m·K)
  • λ90, 90 : 0,023 W/(m·K)
 • Wartość starzeniowa, λD dla grubości:
  • dN < 40 mm: 0,029 W/(m·K)
  • 40 mm ≤ dN < 60 mm: 0,028 W/(m·K)
  • dN ≥ 60 mm: 0,027 W/(m·K)
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, wytrzymałość na ściskanie: ≥ 300 kPa
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 165
 • Stabilność temperaturowa:
  • 70°C, 90% RH, po 48 h: d ≤ 4%, sz ≤ 4%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 0,5%
 • Całkowite odkształcenie względne:
  • 48 h, 20 kPa, 80°C: ≤ 2,57%
 • Zawartość komórek zamkniętych ≥ 90%

Aby natryśnięta piana zachowywała wszystkie parametry, przed rozpoczęciem pracy bezwzględnie należy oczyścić izolowaną powierzchnię z pyłów i tłuszczy oraz w staranny sposób zabezpieczyć pomieszczenie i najbliższe otoczenie.

 • produkcja wysokiej jakości piany sztywnej o podwyższonej gęstości i wytrzymałości;
 • produkcja piany poliuretanowej (PUR) o strukturze zamkniętokomórkowej w klasie E palności;
 • wytwarzanie efektywnej termoizolacji nowoczesną i praktyczną technologią natryskową;
 • wytwarzanie materiału izolacyjnego o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do wszelkich powierzchni budowlanych;
 • trwała izolacja dachów, podłóg (posadzek) i fundamentów budynku bez naddatku grubości;
 • wytrzymała izolacja do zabezpieczania basenów i zjeżdżalni;

poliuretan; systemy poliuretanowe; PU; PUR;