IZOLACJE ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWE

Izolacje zamkniętokomórkowe to systemy poliuretanowe, w skład którego wchodzą części poliolowe (składnik A) oraz części izocyjanianowe (składnik B). Każdy ze składników jest cieczą i charakteryzuje się innymi parametrami. Składnik A o wyższej lepkości jest barwy ciemnej, natomiast składnik B o wyższej gęstości ma barwę brunatną. Dodatkowo system wyróżnia się obniżoną emisją lotnych związków organicznych (VOC), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową – zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

EKOPRODUR S0329

Spieniony system EKOPRODUR S0329 służy do wytwarzania piany sztywnej (twardej), która jednocześnie jest natryskową izolacją termiczną aplikowaną bezpośrednio na izolowaną powierzchnię ścian (wewnątrz i na zewnątrz) oraz stropów niezależnie od materiału budowlanego, z którego jest ona wykonana. EKOPRODUR S0329 został wprowadzony do sprzedaży na podstawie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych CPR nr 305/2011 wraz z oceną właściwości użytkowych dokonaną przez Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1. Wyrób posiada atest higieniczny PZH, a także oznakowania CE potwierdzone wydaną dla tego produktu Deklaracją Właściwości Użytkowych.

W wyniku połączenia i dokładnego mechanicznego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana sztywna (twarda) o strukturze zamkniętokomórkowej. System powinien być przetwarzany wyłącznie z użyciem wysokociśnieniowych agregatów spieniających, wyposażonych w głowicę spieniającą. Produkt ten jest wyjątkowym systemem przeznaczonym do produkcji wysokiej jakości izolacji termicznych, aplikowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych i rolniczych. Spieniony system cechują podwyższone parametry palnościowe (system jest w klasie palności E) oraz niezmienne w czasie parametry fizykomechaniczne. Zastosowanie odpowiednio dobranej grubości warstwy izolacji (maksymalna grubość izolacji to 35 mm), która dodatkowo pozbawiona jest łączeń, poprawia energooszczędność całej izolowanej powierzchni. W celu uzyskania najlepszych parametrów izolacji zaleca się, aby wszystkie warstwy izolacji były wykonane w ciągu jednego dnia. Jeśli piana narażona jest na bezpośrednie działanie promieniowania UV (światło słoneczne), należy odpowiednio ją zabezpieczyć.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość zastosowania bezpośrednio na izolowaną powierzchnię wykonaną z większości dostępnych na rynku materiałów budowlanych;
 • Zewnętrzna i wewnętrzna izolacja termiczna o szerokim zakresie aplikacyjnym (izolacja ścian i stropów w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz rolniczych, zarówno modernizowanych, jak i nowo wznoszonych);
 • Lekka izolacja umożliwiająca dobranie indywidualnej grubości izolacji bez obciążania konstrukcji budynku;
 • Możliwość otrzymania bezspoinowej izolacji, nie narażając się tym samym na mostki termiczne czy przedmuchy powietrza odpowiedzialne za stratę ciepła;
 • Możliwość izolowania trudnodostępnych miejsc z pełną gwarancją szczelności izolacji;
 • Szybkość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia izolacji dają możliwość wykonania całej izolacji nawet w przeciągu jednego dnia;
 • Izolacja termiczna o dobrej odporności na wilgoć i wiatr dodatkowo chroni izolowany obiekt przed pleśnią i grzybami;

Właściwości mechaniczne piany poliuretanowej wytworzonej z systemu EKOPRODUR S0329:

 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 36 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: E
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,11 kg/m2
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λmean, i : 0,021 W/(m·K)
  • λ90, 90 : 0,022 W/(m·K)
 • Wartość starzeniowa, λD dla grubości:
  • dN < 40 mm: 0,027 W/(m·K)
  • 40 mm ≤ dN < 60 mm: 0,025 W/(m·K)
  • dN ≥ 60 mm: 0,024 W/(m·K)
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, wytrzymałość na ściskanie: σ10 ≥ 270 kPa
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 35 – μ 50
 • Stabilność temperaturowa:
  • 70°C, 90% RH, po 48 h: d ≤ 4%, sz ≤ 4%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48 h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 0,5%
 • Całkowite odkształcenie względne:
  • 48 h, 20 kPa, 80°C: ≤ 2,57%
 • Przyczepność pianki prostopadle do podłoża: ≥ 300 kPa
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥ 90%
 • Temperatura użytkowania: -30÷100°C

Aby natryśnięta piana zachowywała wszystkie parametry, przed rozpoczęciem pracy bezwzględnie należy oczyścić izolowaną powierzchnię z pyłów, oleju, luźnych fragmentów oraz innych środków mogących zmniejszyć przyczepność piany. Natomiast po natryśnięciu należy umożliwić pianie 24-godzinny okres na tzw. sezonowanie. Dodatkowo należy w staranny sposób zabezpieczyć pomieszczenie i najbliższe otoczenie, głównie okna, drzwi, meble aby zabezpieczyć przed przypadkowym zabrudzeniem.

 • produkcja wysokiej jakości piany sztywnej o pośredniej gęstości;
 • produkcja piany poliuretanowej (PUR) o strukturze zamkniętokomórkowej w klasie palności E;
 • wytwarzanie efektywnej termoizolacji nowoczesną i praktyczną technologią natryskową;
 • wytwarzanie materiału izolacyjnego o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do różnych powierzchni budowlanych;
 • trwała izolacja ścian i stropów w budynkach bez naddatku grubości;
 • wytrzymała izolacja do wzmacniania powierzchni;

poliuretan; systemy poliuretanowe; PU; PUR;

EKOPRODUR S0540

Spieniony system EKOPRODUR S0540 służy do wytwarzania piany sztywnej (twardej), która jednocześnie jest natryskową izolacją termiczną aplikowaną bezpośrednio na izolowaną powierzchnię dachu, podłogi (również posadzki) czy fundamentów niezależnie od materiału budowlanego, z którego jest ona wykonana. EKOPRODUR S0540 został wprowadzony do sprzedaży na podstawie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych CPR nr 305/2011 wraz z oceną właściwości użytkowych dokonaną przez Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1. Wyrób posiada atest higieniczny PZH, a także oznakowania CE potwierdzone wydaną dla tego produktu Deklaracją Właściwości Użytkowych.

W wyniku połączenia i dokładnego, mechanicznego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana sztywna (twarda) o strukturze zamkniętokomórkowej. System powinien być przetwarzany wyłącznie z użyciem wysokociśnieniowych agregatów spieniających, wyposażonych w głowice spieniającą. Produkt ten jest wyjątkowym systemem przeznaczonym do produkcji wysokiej jakości izolacji termicznych, aplikowanych głównie na zewnątrz budynków, zarówno mieszkalnych, komercyjnych, jak i przemysłowych czy rolniczych. Poza zwiększoną wytrzymałością piany na ściskanie, umożliwiające długo- oraz krótkoterminowe obciążanie warstwy izolacji, spieniony system cechuje podwyższone parametry palnościowe (system jest w klasie palności E) oraz niezmienne w czasie parametry fizykomechaniczne. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej grubości warstwy izolacji, która dodatkowo pozbawiona jest spoin, poprawiona zostaje energooszczędność całej izolowanej powierzchni.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość zastosowania bezpośrednio na izolowaną powierzchnię wykonaną z większości dostępnych na rynku materiałów budowlanych;
 • Zewnętrzna izolacja termiczna o szerokim zakresie aplikacyjnym (izolacja dachów, podłóg, fundamentów w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz rolniczych, zarówno modernizowanych, jak i nowo wznoszonych);
 • Wyjątkowo wytrzymała oraz lekka izolacja umożliwia dobranie indywidualnej grubości izolacji bez obciążania konstrukcji budynku;
 • Możliwość otrzymania bezspoinowej izolacji, nie narażając się tym samym na mostki termiczne czy przedmuchy powietrza odpowiedzialne za stratę ciepła;
 • Możliwość izolowania trudnodostępnych miejsc z pełną gwarancją szczelności izolacji;
 • Szybkość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia izolacji dają możliwość wykonania izolacji, przy płaskiej powierzchni nawet do 1000 m2 w przeciągu jednego dnia;
 • Izolacja termiczna o dobrej odporności na wilgoć i wiatr dodatkowo chroni izolowany obiekt przed pleśnią i grzybami;

Właściwości mechaniczne piany poliuretanowej wytworzonej z systemu EKOPRODUR S0540:

 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 50 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: E
 • Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego: BROOF(t1)
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,11 kg/m2
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λmean, i : 0,022 W/(m·K)
  • λ90, 90 : 0,023 W/(m·K)
 • Wartość starzeniowa, λD dla grubości:
  • dN < 40 mm: 0,029 W/(m·K)
  • 40 mm ≤ dN < 60 mm: 0,028 W/(m·K)
  • dN ≥ 60 mm: 0,027 W/(m·K)
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, wytrzymałość na ściskanie: ≥ 300 kPa
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 165
 • Stabilność temperaturowa:
  • 70°C, 90% RH, po 48 h: d ≤ 4%, sz ≤ 4%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 0,5%
 • Całkowite odkształcenie względne:
  • 48 h, 20 kPa, 80°C: ≤ 2,57%
 • Zawartość komórek zamkniętych ≥ 90%

Aby natryśnięta piana zachowywała wszystkie parametry, przed rozpoczęciem pracy bezwzględnie należy oczyścić izolowaną powierzchnię z pyłów i tłuszczy oraz w staranny sposób zabezpieczyć pomieszczenie i najbliższe otoczenie.

 • produkcja wysokiej jakości piany sztywnej o podwyższonej gęstości i wytrzymałości;
 • produkcja piany poliuretanowej (PUR) o strukturze zamkniętokomórkowej w klasie E palności;
 • wytwarzanie efektywnej termoizolacji nowoczesną i praktyczną technologią natryskową;
 • wytwarzanie materiału izolacyjnego o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do wszelkich powierzchni budowlanych;
 • trwała izolacja dachów, podłóg (posadzek) i fundamentów budynku bez naddatku grubości;
 • wytrzymała izolacja do zabezpieczania basenów i zjeżdżalni;

poliuretan; systemy poliuretanowe; PU; PUR;