Dowiedz się jak stosować

nasze produkty aby

spełniły Twoje wszystkie wymagania

/Strefa klienta
Strefa klienta2020-08-17T14:42:57+02:00

DLA WYKONAWCY

PCC Prodex oprócz specjalistycznych produktów i komponentów poliuretanowych oferuje także usługi z zakresu doradztwa technicznego. Jeśli jesteś wykonawcą poszukującym odpowiednich rozwiązań dla swojej firmy zapoznaj się z poniższą dokumentacją techniczną naszych produktów.  Znajdziesz tu informacje o parametrach naszych aplikacji oraz sposobie ich wykorzystania. Pamiętaj, iż nasz personel doradczy także chętnie udzieli Ci wszelkich szczegółowych informacji.

FAQ

W jakich warunkach można nakładać pianę Ekoprodur?2019-08-22T11:01:54+02:00

Temperatura powietrza ma duże znaczenie w procesie spieniania i ma znaczący wpływ na osiąganą wydajność. Proces tworzenia się struktury oraz profil reakcji piany w bezpośredni sposób zależą od temperatury otoczenia i podłoża. Zbyt zimne otoczenie spowolni reakcję oraz nie zapewni pełnego przyrostu.

Wilgotne powietrze w miejscu prac natryskowych wpływa niekorzystnie na przyczepność do podłoża oraz na adhezję międzywarstwową oraz w skrajnych przypadkach może pogarszać jakość końcową natryśniętej piany.

Optymalne warunki do przetwarzania Ekoprodur S0310/E przedstawia poniższa tabela

Temperatura otoczenia10-35*C
Zalecana temperatura podłoża15-50*C
Wilgotność względna otocznia=< 70%
Wilgotność podłoża porowategoDo 15%
Wilgotność podłoża nieporowatego0%
Czym usunąć zaschniętą pianę?2019-08-27T14:41:17+02:00

Przed wykonaniem natrysku należy starannie zabezpieczyć powierzchnie sąsiadujących obiektów, podłóg, mebli, itp., aby uniknąć przypadkowego zabrudzenia podczas natrysku. Należy mieć na uwadze, że natryśnięta piana ma bardzo dobrą przyczepność, stąd może być trudna do usunięcia. Zaschniętą pianę należy usuwać z miejsc niepożądanych przy użyciu bipolarnych rozpuszczalników aprotonowych takich jak DMF czy NMP. Środki te w zależności od stężenia mogą mieć silne działanie dlatego zaleca się przed użyciem sprawdzić ich skuteczność w niewidocznym miejscu. Podczas używania ww. środków należy pamiętać o środkach ochrony indywidualnej takich jak odpowiednie rękawice czy okulary.

Po co robimy wstępne grzanie?2019-08-22T11:04:55+02:00

Wstępne ogrzewanie materiału (w beczce) jest konieczne aby uzyskać taką samą temperaturę na grzałkach reaktora i na wyjściu z pistoletu. W przypadku pominięcia podgrzewania wstępnego, maszyna może nie być w stanie podgrzać zimnego materiału przy użyciu grzałek przepływowych do zadanej temperatury >50*C. Widać to zjawisko dokładnie kiedy w trakcie pracy, temperatura na grzałkach spada poniżej zadanej i wzrasta w chwili przestoju maszyny. Należy pamiętać, aby nie przekraczać maksymalnej granicy temperatur dla składników oraz aby temperatura obu składników była jak najbardziej do siebie zbliżona. Wykonując podgrzewanie składników w beczkach przy użyciu recyrkulacji napowietrzamy też materiał co wpływa korzystnie na jego lepkość i w konsekwencji na jakość mieszania surowców. Recyrkulację należy przeprowadzać nawet w okresach letnich kiedy temperatura składników nie wymaga podgrzewania.

Jak osiągać dobrą wydajność?2019-08-22T11:05:49+02:00

W celu osiągania optymalnych wydajności zalecamy przeprowadzać natrysk w taki sposób, aby uzyskiwane warstwy były jak najgrubsze, a ilość warstw jak najmniejsza. Przekłada się to niższą gęstość  Grubość warstwy można kontrolować poprzez zmianę ciśnienia cieczy, wielkości dyszy oraz tempa nakładania. Na osiąganą wydajność wpływa także rodzaj agregatu spieniającego.

Ile czasu trwa pełne utwardzenie?2019-08-22T11:06:28+02:00

Pełne utwardzenie produkt osiąga po upływie 24h. W tym czasie zabrania się obrabiania i wycinania piany. Po zakończonych pracach należy pozostawić pianę do swobodnego wychłodzenia w zbliżonych warunkach, a następnie dobrze przewietrzyć pomieszczenia w których przeprowadzano natrysk, do czasu zaniknięcia charakterystycznego zapachu. Dobrze przetworzony system nie powinien zawierać lotnych substancji i być bezwonny.

Ustabilizowany produkt musi zostać zabezpieczony przed wpływem promieniowania UV, które z  upływem czasu powoduje powolną degradację piany i pogorszenie jej właściwości.

Ile wynosi okres trwałości?2019-08-22T11:07:23+02:00

System  poliuretanowy Ekoprodur S0310/E powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu, w którym temperatura mieści się w przedziale od 5 do 25ºC. (zalecane 15-25*C). Bezwarunkowo chronić przed dostępem wilgoci.

Czas trwałości systemu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach od producenta przy zalecanych warunkach magazynowania wynosi 3 MIESIĄCE od daty produkcji.

Składniki systemu powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach.