ozone-friendly

Bezpieczny Dla Ozonu

W trosce o środowisko naturalne nie stosujemy w systemach natryskowych Ekoprodur i Crossin środków spieniających zubożających warstwę ozonową. Z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, że nasze produkty natryskowe są bezpieczne dla warstwy ozonowej i mogą zostać oznakowane symbolem „Bezpieczny Dla Ozonu”