NASZA HISTORIA

Powstanie spółki Prodex-System Sp. z o. o.

Wejście w skład międzynarodowego koncernu PCC SE, który działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii.

Zmiana nazwy spółki z Prodex-System Sp. z o. o. na PCC Prodex Sp. z o. o.

Polska spółka PCC Rokita z siedzibą w Brzegu Dolnym pod Wrocławiem staje się właścicielem PCC Prodex w wyniku nabycia 100% udziału.

wydobywczy

Uruchomienie drugiego zakładu produkcyjnego w Mysłowicach dedykowanego do sektora górniczego i wejście na rynek z ofertą dedykowaną do górnictwa.

.

Uruchomienie sieci autoryzowanych wykonawców izolacji natryskowej marki Crossin insulations.

We współpracy ze spółką PCC PU zostaje uruchomiona na terenie Brzegu Dolnego jedna z trzech największych w Polsce i jedna z najnowocześniejszych instalacji do produkcji prepolimerów.

.

Uruchomienie produkcji wielkotonażowej w Brzegu Dolnym i zwielokrotnienie mocy produkcyjnych.

 

.

Przeniesienie siedziby z Warszawy do Brzegu Dolnego.

.